Przekaż Nam swoje 1,5% podatku

1-5_procent_CMYK

Jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego, wychodzącą naprzeciw osobom potrzebującym, starszym, niepełnosprawnym.

Służymy i pomagamy ludziom, którzy na skutek bardzo różnych przyczyn mają trudności z normalnym funkcjonowaniem w społeczeństwie.
Staramy się w tym trudnym dla nich czasie zapewnić im warunki do godnej egzystencji.

 

Naszymi podopiecznymi są samotne matki z dziećmi, często będące ofiarami przemocy domowej, pełne rodziny, osoby niepełnosprawne, ludzie starsi,
o których zapomniały ich rodziny.

Dlatego pomóż tym ludziom ofiarowując 1,5% swego podatku na działalność statutową naszej Fundacji, aby wraz z nami chronić tę najważniejszą
i niezbywalną wartość jaką jest prawo do godnego życia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Dzięki Twojemu wsparciu możemy realizować projekty pomocy, które są głównym założeniem Fundacji.

 

DZIĘKUJEMY
Podopieczni i Zarząd Fundacji