O Nas

HISTORIA FUNDACJI
Fundacja Pod Wezwaniem Św. Marka powstała
w 2018 roku.
Założycielami są:
Przemysław Ludwik Przybecki
Prezes Zarządu Fundacji, przedsiębiorca, filantrop,
wspólnik w spółce Przybeccy Sp. z o.o.
Założyciel i Prezes
Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu Mar-Kot
Dariusz Przybecki
Członek Zarządu Fundacji, przedsiębiorca, filantrop,
wspólnik w spółce Przybeccy Sp. z o.o.
Tomasz Wojciech Przybecki
Członek Zarządu Fundacji, przedsiębiorca, filantrop,
wspólnik w spółce Przybeccy Sp. z o.o.
przybeccy2-kb170l7o
WŁADZE FUNDACJI
  1. Przemysław Ludwik Przybecki – Prezes Zarządu
  2. Agnieszka Ryćko  –  Dyrektor Biura  Fundacji
MISJA I CEL FUNDACJI
Misją Fundacji jest…..
Celem Fundacji jest pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej..